Säännöt

Kaikki sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä harjoituksissa

  • Mikäli lapsi ei pääse harjoituksiin, niin siitä ilmoitetaan etukäteen.
  • Valmentajille annetaan työrauha ohjata lapsia rauhassa.
  • Vanhemmat pysyttelevät taka-alalla harjoituksissa ja keskustelut käydään ennen tai jälkeen harjoitusten.
  • Harjoitukset ovat aina iloisia tapahtumia. Niissä kunnioitetaan valmentajiaja kavereita ja jokainen osallistuja on yhtä tärkeä
  • Harjoituksissamuistetaan hyvät käytöstavat sekä salissa, että sen ulkopuolella. Eli ei kiroilla, arvostella tai kiusata toisia tai muuten käyttäydytä epäasiallisesti.
  • Harjoituksiin saavutaan aina ajoissa ja poissaoloista ilmoitetaan etukäteen.
  • Voittaminen ei ole tärkeintä vaan reilu ja iloinen yhteishenki jossa kaikki kannustavat kaikkia.
  • Valmentajat ja vanhemmat toimivat esimerkkeinä lapsille, joten harjoitustenläheisyydessä on kielletty tupakointi, kiroilu, alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena esiintyminen ja muu epäasiallinen käyttäytyminen.