Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen Tarvasjoen Urheilijoissa

Rikostaustaote lasten kanssa tehtävää vapaaehtoistoimintaa varten on tarkoitettu osaltaan turvaamaan lapsen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä suojella lasta seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja riistolta, kuten myös muulta vakavalta väkivaltarikollisuudelta ja houkuttelulta huumeiden käyttöön. Ote myönnetään vapaaehtoistehtävän järjestäjälle, jollaisena voi toimia yhteisö tai elinkeinonharjoittaja.


Tarvasjoen Urheiljat alkaa 1.10.2019 alkaen selvittämään lasten ja nuorten kanssa toimivien rikostaustan. Selvittämisen tarkoituksena on lisätä turvallisuutta seurassa. Rikostausta selvitetään kaikilta läheisessä sekä luottamuksellisessa suhteessa olevilta toimihenkilöiltä. Keväästä 2020 rikostaustaotteet selvitetään kootusti uusilta toimihenkilöiltä toukokuussa/syyskuussa tai henkilön tullessa mukaan seuran toimintaan.

Selvitettävät henkilöt

  • Valmentajat
  • Huoltajat
  • Joukkueenjohtajat
  • ja muut harjoitus- tai peli/ottelutapahtumiin osallistuvat luottamuksellisessa suhteessa lapsiin sekä nuoriin olevat henkilöt.

Selvitysprosessi

Selvitykseen tarvitaan toimihenkilön suostumus. Suostumus allekirjoitetaan lupahakemukseen, joka on ladattavissa osoitteesta https://www.taru.fi/materiaalipankki

Tarvasjoen Urheiljat maksaa selvitysmaksun (12€)

Oikeusrekisterikeskus lähettää rikostaustaotteet seuralle. Kirjeen saa avata vain nimetty henkilö (Tarvasjoen Urheilijoiden puheenjohtaja Eero Syrjälä). Henkilökohtaisen rikostaustaotteen saa tulla noutamaan mainittuina ajankohtina. Mikäli selvitystä ei noudeta kuukaudessa, niin ote hävitetään tietovarmalla tavalla. Puheenjohtaja toimittaa Tarvasjoen Urheilijoiden hallitukselle listan selvitetyistä henkilöistä, josta selviää vain että rikostausta on selvitetty. Mikäli rikostaustaotteesta selviää jotain vakavista rikoksista niin suositus on, ettei henkilö jatkaa enää seuran toimihenkilönä. (Listaus sivun alussa). Mikäli henkilö ei suostu rikostaustan selvittämiseen, hän ei voi jatkaa seuran toimihenkilönä.

Valo toimintaohje rikostausta selvittämiseksi
https://www.seuraohjelma.fi/seuranhallinto/seurato...
Lisätietoa
https://www.suomi.fi/palvelut/rikostaustaote-laste...
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140148
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/1993077...

Tarvasjoen Urheilijat Ry

Y-tunnus: 0243142-9


Jäähalli 

Auranmaan tekojaarata Oy

Areenatie 30 

21450 Tarvasjoki