Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kokemukset ja yhdenvertaisuuden toteutuminen- kyselyn tulokset
Julkaistu: 18.10.2023 11.32

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kokemukset ja yhdenvertaisuuden toteutuminen- kyselyn tulokset

TarU Hockey osallistui Me-säätiön selvitykseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin kokemuksesta ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta

Urheiluseuroilla on ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin. Jopa 90 prosenttia suomalaisista lapsista ja nuorista osallistuu jossain vaiheessa seuratoimintaan. TarU Hockey on yhteistyössä Me-säätiön ja lähes kahdenkymmenen suomalaisen urheiluseuran kanssa kerännyt ainutlaatuista vertailudataa urheiluseuroissa harrastavien lasten ja nuorten perhetaustasta ja hyvinvoinnista.

Lasten ja nuorten kasvava pahoinvointi on herättänyt keskustelua harrastamisen ja urheiluseurojen roolista hyvinvoinnin edistämisessä. Seuramme on yhteistyössä Me-säätiön kanssa kerännyt tietoa harrastajien taustatekijöistä ja hyvinvoinnin kokemuksesta, jotta voidaan varmistaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin kokemus ja yhdenvertaisuuden toteutuminen myös urheilumaailmassa.


Yhdenvertaisuuden toteutuminen

Datan perusteella TarU Hockey tavoittaa lapsia ja nuoria myös sellaisista perheistä, joissa toteutuu yksittäisiä sosioekonomisia taustatekijöitä, kuten pienituloisuutta, matalaa koulutustasoa tai yksinhuoltajuutta. Tavoittavuus on seurassamme tuloksien perusteella 14 %, joka on hieman alle pilottiin osallistuneiden seurojen keskiarvon.

Pilotin tulosten perusteella, keskimäärin 20 % urheiluseuroissa harrastavista lapsista ja nuorista tulee perheistä, joissa toteutuu yksittäisiä sosioekonomisia taustatekijöitä, kuten pienituloisuutta, matalaa koulutustasoa tai yksinhuoltajuutta. Datan perusteella kuitenkin vain 2 % harrastajista on perheistä, joissa toteutuu kasautunutta huono-osaisuutta.


Miten TarU Hockey on edistänyt osallisuutta matalankynnyksen toiminnalla?

TarU Hockey on mahdollistanut harrastamisen taloudellisesti kevyemmin seuratukihankkeiden kautta kymmenen vuoden ajan. Talvesta 2014 alkaen on järjestetty kyläkiekkotoimintaa vaihtelevasti osittain talven säiden armoilla. 2018 hankkeen myötä organisoitiin harrastepolku joukkuepolun rinnalle, joka pitänyt sisällään toiminnan luistelukoulusta kiekkokoulun kautta nuorten Easy Hockey toimintaan. Harrastepolkuhankkeen jälkeen kahden vuoden projektina oli hirvipassihanke, jossa yhdellä maksulla pääsi harrastamaan kolmea lajia hyvin edullisesti ja sporttikerho sekä leiripäivä toiminta oli ilmaista.

Tällä kaudella harrastevaihtoehtona alle 11-vuotiaiden kiekkokoulu, jossa lapset pääsevät kiekkoilemaan kevyemmin kerran viikossa. Kiekkokoulussa on nyt mukana yksitoista lasta ja toivon mukaan koulu tavoittaa talven aikana vielä paljon uusia lapsia harrastamaan halutessaan kevyemmin. Yksi merkittävä panostus on ollut päiväkotiluistelut, jossa lähes viisisataa lasta on päässyt yhdenvertaisesti oman yksikkönsä kanssa luistelemaan veloituksetta.

Perheille, joilla on taloudellisia haasteita lasten harratuskustannuksissa on apuna erilaiset rahastot. Haussa on tukea Unelmien peliä-, mekma-säätiön- ja olympiarahaston tuet, joiden kautta on mahdollista saada apua kustannuksiin perheen taloudellisesti vaikeina aikoina. Rahastojen avulla monen lapsen harrastus on saatu turvattua, niin ettei harrastaminen lopu perheen taloudelliseen tilanteeseen.


Harrastajien hyvinvoinnin kokemus

Harrastajistamme 43 % kokee seuratoiminnalla olevan myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiinsa. 8 % harrastajista kokee kuitenkin, että toiminta on heikentänyt hyvinvointia edellisen kuuden kuukauden aikana.

Harrastaja haluaa, että hänet kohdataan harrastuksessaan yksilönä. Nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemukset lisäävät psyykkistä hyvinvointia ja ihminen kokee tulleensa enemmän osaksi yhteisöä. Haluamme TarU Hockeyssa, että kohtaamisia pelaajien, vanhempien ja muiden sidosryhmien kanssa tapahtuu jatkossa enemmän ja tähän haluamme jatkossa enemmän keskittyä päivittäisessä toiminnassa.


TarU Hockey seuraa hyvinvoinnin kokemusta ja yhdenvertaisuuden toteutumista jatkossakin

TarU Hockey hakee aktiivisesti keinoja lisätä seuratoiminnan myönteisiä hyvinvointivaikutuksia ja keinoja tarjota tasavertaisia mahdollisuuksia erilaisista perhetaustoista tuleville lapsille ja nuorille. Yhteistyö Me-säätiön kanssa jatkuu ja tulemme jatkossakin seuraamaan toimintamme vaikutuksia harrastajien hyvinvointiin sekä yhdenvertaisuuden toteutumista seurassa.

Pilottiin osallistuminen avasi silmiä uudesta näkökulmasta. Helposti arki hukkuu harjoitusten, pelien ja niiden tulosten alle. Kaiken takana on ihmiset, joille harrastusta tehdään ja yhteisöä rakennetaan. TarU Hockeyn missio on tarjota jääkiekkoa kaikille ja on tärkeää huomioida myös jatkossa, että harrastus on todellakin mahdollista taustasta huolimatta. Pilottiin osallistuminen ja tulosten tarkastelu antaa tähän hyvät eväät havainnoida yhteisöä ja huomioida asioita kokonaisvaltaisemmin.


Lisää aiheesta Helsingin Sanomien artikkelissa 19.10.2023 https://www.hs.fi/urheilu/art-2000009930816.html

Lauri Isotalo
TarU Hockey toiminnanjohtaja

Tarvasjoen Urheilijat Ry

Y-tunnus: 0243142-9


Jäähalli 

Auranmaan tekojaarata Oy

Areenatie 30 

21450 Tarvasjoki