Vastaa yhteenkuuluvuus testiin sähköpostissa!
JääkiekkoJulkaistu: 21.11.2023 09.17

Vastaa yhteenkuuluvuus testiin sähköpostissa!

Jokainen seuratoimija on meille tärkeä. Muodostamme yhdessä TarU Hockeyn seurayhteisön, jonka yhteisöllisyyttä haluamme jatkuvasti kehittää.

Haluamme antaa jokaiselle seuratoimijalle tasavertaisen mahdollisuuden tulla kuulluksi ja vaikuttaa, asemasta, rohkeudesta tai äänen voimakkuudesta riippumatta. Testin avulla kerättyä tietoa käytämme seurayhteisömme kehittämiseen ja johtamiseen.

Seurayhteisön yhteenkuuluvuutta testasimme ensimmäisen kerran maaliskuussa 2023. Lue kyselyn vastauksista lisää TÄÄLLÄ

Olet osa yhteisöämme, joten osallistu ja vaikuta! Kyselylinkki lähetetään kaikille vanhemmille ja täysi-ikäisille harrastajille.Mikä kysely?

TarU Hockey on mukana HedCoach for Sport -konseptissa. Kyseessä on seuratoiminnan johtamisjärjestelmä, joka tekee käytössämme olevasta TarU Hockey datasta paremmin käyttö- ja vertailukelpoista: kuinka osallistavaa, tavoitteellista, yksimielistä ja tyytyväistä seuraväki on. Keskiössä on osaamisen ja aktiivisten seuratoimijoiden tunnistaminen. Datan avulla pystymme kehittämään ja johtamaan paremmin seuran toimintaa tarinoiden ja mielipiteiden sijaan. HedCoach on riippumaton toimija, jonka arvopohjana on luottamus, tavoitteellisuus ja yhteenkuuluvuus.

Tavoitteena on yhteisöosaamisen lisääminen siten, että yksilöt muodostuvat joukkueeksi/ryhmäksi ja joukkueet/ryhmät muodostuvat seuraksi, jossa yhteenkuuluvuus, jatkuva oppiminen ja itsearviointi ovat osa jokapäiväistä toimintaa. Haluamme tuoda myös näkyväksi aktiiviset seuratoimijat, jotka edistävät seuran tavoitteita ja arvoja sekä saavat asioita tapahtumaan.

Kysely tilanne
Olemme nyt kaikki tämän uuden oppimisprosessin alussa ja alkukartoitus tehtiin keväällä 2023. Kaudella 2023-2024 kyselyt tehdään marraskuussa 2023 ja keväällä 2024. Tulokset antavat ensiluokkaista datapohjaista tietoa yhteisöstämme ja yhteisömme ryhmistä. Tiedolla johtamisella pystymme luotsaamaan seuraa ja sen yksiköitä oikeaan ihmislähtöisempään suuntaan ja reagoimaan muutostarpeisiin.

Säännöllisesti toistuvan kyselyn avulla pystymme jatkossa helposti vertailemaan:

  • testituloksia
  • läpinäkyvyyttä
  • toiminnan tavoitteita ja vaikuttavuutta


HedCoach for Sport tiimi toteuttaa kyselyn ja tiedotamme tuloksista heti niiden valmistuttua. Tuloksia tarkastellaan joukkue/ryhmätasolla. Testiin vastaaminen tapahtuu anonyymisti eli vastauksia ei yhdistetä yksittäisiin henkilöihin. Vastaukset tullaan yhdistämään rooleihin ja joukkueisiin/ryhmiin, joissa henkilöt toimivat. HedCoach ei säilytä eikä luovuta vastaajan tietoja eteenpäin.
Osallistumalla ja vastaamalla testiin, saat oman äänesi kuuluviin ja olet mukana kehittämässä vastuullista seuratoimintaa!

Lisätietoa konseptista ja mukana olevista seuroista https://hedcoach.fi/for-sports/missio/

Tarvasjoen Urheilijat Ry

Y-tunnus: 0243142-9


Jäähalli 

Auranmaan tekojaarata Oy

Areenatie 30 

21450 Tarvasjoki