TarU Hockey pelisäännöt

TarU Hockey toiminta-ajatus

  1. Kehittää ja luoda hyvät jääkiekon harrastus- ja osallistumismahdollisuudet kaikille lähialueen lapsille, nuorille ja aikuisille.
  2. Antaa onnistumisen elämyksiä lapsen ja nuoren oman lahjakkuuden ja innostuksen puitteissa.
  3. Harrastaa kilpa- ja harrasteurheilua jääkiekossa.

Toiminnan päämäärä

  1. Kasvattaa nuoria henkisesti, sosiaalisesti ja fyysisesti vahvoiksi.
  2. Kehittää jääkiekkoa Auranmaan ja Liedon alueella.
  3. Ylläpitää alueellista luistelutaitoa

Toimielimet

Jääkiekkojaosto

TarU Hockeyn jääkiekkojaosto on osa Tarvasjoen Urheilijoiden organisaatiota. Jääkiekkojaosto on joukkueiden yhteisorganisaatio ja sen tehtävä on edistää joukkueiden toimintaa. Jääkiekkojaostolla on oma talous ja se on TarU Hockeyn ylin päättävin elin. Jääkiekkojaosto on vastuussa toiminnastaan Tarvasjoen Urheilijoille.

Jääkiekkojaoston kokoonpano

  • Jaoston puheenjohtaja
  • Jaoston sihteeri
  • Jaoston rahastonhoitaja
  • Joukkueiden joukkueenjohtajat

Tämän lisäksi jaoston kokoukseen kutsun saa aina toiminnanjohtaja. Valmennus- ja junioripäällikkö osallistuu kokouksiin pyydettäessä. Jääkiekkojaosto kokoontuu harjoittelu- ja sarjakaudella n. 2 kuukauden välein tai tarpeen mukaan. Kutsujana toimii jääkiekkojaoston puheenjohtaja.

Joukkueet

Edustusjoukkue

Edustusjoukkue toimii omana itsenäisenä seuran joukkueena TarU Hockeyn jaoston alaisuudessa. Edustusjoukkue huolehtii omasta taloudestaan omalla varainhankinnallaan. Edustusjoukkuetta koskevat samat seuravelvollisuudet kuin juniorijoukkueitakin. Jääkiekkojaosto hyväksyy edustusjoukkueen valmennuksen ja toimihenkilöt ehdotuksesta sekä valvoo edustusjoukkueen toimintaa.

Juniorijoukkueet

Seuraan pyritään saamaan juniorijoukkue jokaiseen ikäluokkaan, jos se vain on mahdollista. Juniorijoukkueet päätetään seuran valmennuspäällikön ja toiminnanjohtajan ehdotuksesta jääkiekkojaostossa.

Harrastejoukkueet ja ryhmät

Seuran alaisuudessa toimivat harrastejoukkueet ja ryhmät ovat jääkiekkojaoston alaisuudessa. Jokainen harrastejoukkueen tai ryhmän jäsen on velvollinen maksamaan seuralle seuramaksun, jonka suuruus päätetään vuosittain jaostossa. Harrastejoukkue ei osallistu lajiliiton järjestämään kilpailutoimintaan.

Luistelu- ja kiekkokoulut

TarU Hockey järjestää luistelu- ja kiekkokoulun, jotka ovat seuran painopisteryhmiä. Koulut alkavat lokakuussa ja päättyvät maaliskuussa.

Valmennus

Valmennuksesta vastaa seuran valmennuspäällikkö, joka valitsee jaoston vahvistuksella joukkueille valmentajat. Valmennuspäällikön valitsee jääkiekkojaosto toiminnanjohtajan esityksestä.

Seuratoiminta

Talous

Seuran taloutta hoitaa toiminnanjohtaja ja jaoston puheenjohtaja. Seuran ja kaikkien joukkueiden tilinkäyttöoikeudet ovat myös jaoston rahastonhoitajalla. Jääkiekkojaoston rahastonhoitaja valvoo ja ohjeistaa rahastonhoitoon liittyvissä asioissa. Joukkueenjohtajat toimittavat seuralle joukkueen budjetit ja tilinpäätökset, jotka liitetään jaoston tilinpäätökseen toimintakauden jälkeen keväällä. Toiminnanjohtaja tekee seuran talousarvion, jonka jääkiekkojaosto hyväksyy. Toiminnanjohtaja seuraa seuran budjettia ja esittelee sitä jaostolle jokaisessa kokouksessa.

Seura kerää juniorijoukkueiden pelaajilta vuosittain jaostossa päätetyn kausimaksun. Kausimaksu sisältää seuran ja joukkueen toimintaan liittyviä kuluja. Osallistumalla joukkueen toimintaan pelaaja on sitoutunut myös kausimaksun maksamiseen. Joukkue tilittää kausimaksun seuralle jaostossa päätetyllä tavalla.

Kausijulkaisu

Tarua &Totta on seuran kausijulkaisu, joka ilmestyy kerran kaudessa. Lehti tiedottaa seuran ajankohtaisista asioista ja toimii seuran ja joukkueiden varainkeruuna. Joukkueet on velvoitettu myymään kausijulkaisuun jaostossa päätetyn myyntitavoitteen mukaan mainoksia, jonka jälkeen ylitsemenevästä osasta joukkue saa toimintaansa jaostossa sovitun osan.

Seuratuotteet

Jaosto organisoi seuratuotteiden myyntiä yhteistyöyrityksen kanssa. Joukkueiden omille seuralogon sisältäviin myyntituotteisiin pitää pyytää lupa.

Peli- ja harjoituspaita, sukat ja housut

TarU Hockey edustaa seuran osoittamissa peliasuissa. Väreinä on sininen ja valkoinen. Pelihousut ovat siniset ja sukat sinivalkoiset. Harjoituspaitoina käytetään sinisiä ja valkoisia paitoja.

Kahviotoiminta

Kahviotoiminnasta vastaa jaoston kahviovastaava. Kahviovuorot on jaettu tasapuolisesti joukkueille. Joukkueet saavat kahvion hoidosta jaostossa sovitun korvausosuuden. Joukkueessa pelaavien vanhemmat sitoutuvat osallistumaan seuran järjestämään kahviotoimintaan.

Bingotoiminta

TarU Hockey osallistuu Tarvasjoen Urheilijoiden bingotoimintaan. Bingovuorot jaetaan joukkueiden kesken tasapuolisesti. Bingovuorojen jaosta vastaa jaoston nimeämä bingovastaava. Bingosta tuleva korvaus tilitetään joukkueen tilille Tarvasjoen Urheilijoiden toimesta. Joukkueessa pelaavien vanhemmat sitoutuvat osallistumaan seuran järjestämään bingotoimintaan.

Tiedottaminen

Joukkueenjohtaja- tai joukkueen nimeämä henkilö vastaa tiedottamisesta joukkueen jäsenille. Nimetty henkilö välittää seuran välittämät tiedotteet eteenpäin. Pääasiallinen tiedotuskanava on sähköposti ja seuran kotisivut. Joukkueen sisäinen tiedotus ja käytännöt sovitaan vanhempainpalaverissa. Joukkueiden käytössä on toiminnanohjausjärjestelmä Jopox.

Toiminannanjohtaja vastaa seuran sosiaalisen median tiedottamisesta. Jokaisella joukkueella on päivitysoikeus, jolla voi tiedottaa oman joukkueen toiminnasta. Toiminnanjohtaja valvoo seuran- ja joukkueiden julkista tiedottamista.

Ns. kriisitiedottamisesta vastaa seuran toiminnanjohtaja tai jääkiekkojaoston puheenjohtaja.

TarU Hockeyn vuosikello

TarU Hockeyn vuosikello on ohjeellinen kalenteri, josta näkyy ohje seuran- ja joukkuetoiminnan aikataulusta. Vuosikello on nähtävillä seuran kotisivuilla.

Urheilutoiminta

Joukkueen muodostus

Seura muodostaa niin monta joukkuetta, kun pelaajamäärällisesti on mahdollista. Mikäli pelaajia on tarpeeksi, niin muodostetaan ikäluokkaan rinnakkaisjoukkueet. Joukkueiden muodostuksesta päättää TarU Hockey jaosto valmennuspäällikön ehdotuksesta.

Pelaajien sijoittamisesta rinnakkaisjoukkueisiin vastaa joukkueen vastuuvalmentajat yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa.

Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen

Pelaajan siirtymisestä joukkueesta toiseen päättää jaosto valmennuspäällikön ehdotuksesta. Valmennuspäällikkö kuulee asiassa joukkueiden valmentajia, pelaajan huoltajia sekä pelaajaa.

Valmennus- ja ohjaus

Jaosto nimeää joukkueisiin valmentajat valmennuspäällikön ehdotuksesta. Seura vastaa valmentajien kulukorvauksista sekä koulutuksesta. Joukkueet hyväksyttävät kausisuunnitelmansa valmennuspäälliköltä.

Jääharjoittelu

Seura jakaa joukkueille jäävuorot ikäluokittain jääkiekkoliiton suositusten mukaisesti. Jäävuorojaosta vastaa toiminnanjohtaja yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa.

Pelaaminen

Joukkueilla on oikeus pelata harjoitusotteluita. Otteluohjelma- ja määrä on tarkistettava etukäteen valmennuspäälliköltä, jolla on näkemyksensä puitteissa valtuudet tarvittaessa tehdä ohjelmaan muutoksia. Suunnitelmat kirjataan kausisuunnitelmaan.

U12-junioreissa sekä nuoremmissa peluutuksen tulee olla tasapuolista. U13-junioreissa ja vanhemmissa voidaan tilannekohtaisesti muuttaa peluutusta, mutta jokaisen pelaajan tulee päästä pelaamaan. Ongelmatilanteet ratkaisee valmennuspäällikkö.

Pelaajan kehittymisen seuranta

Pelaajan kehitystä seurataan U11-junioreista lähtien seuran osoittamilla testeillä. Testitulokset arkistoidaan ja ne ovat käytettävissä myöhempää seurantaa varten. Seuran valmennuspäällikkö seuraa ja ohjeistaa testien toteutumista ja kirjaamista.

Pelaajan värvääminen

Pelaajan värvääminen toisesta joukkueesta tai toisesta seurasta on kielletty

Pelaajan siirtyminen toiseen seuraan tai pelaajan lopettaminen

Pelaajan tai alle 18-vuotiaan pelaajan huoltajat sitoutuvat osallistumalla toimintaan hänelle kohdistuneisiin maksuihin. Pelaajan lopettaessa hän on edelleen velvollinen maksamaan mukana olemisen aikana hänelle osoitetut maksut. Pelaajan siirtyessä toiseen seuraan hänen on hoidettava kaikki velvollisuuden vanhaa seuraan kohtaa ennen siirtymisen toteutumista. Näitä on mm. seuran ja joukkueen varusteiden palautus ja maksujen maksaminen. Pelaajasiirron tekee seuran toiminnanjohtaja ja ennen siirtymistä siirrosta on keskusteltava seuran valmennuspäällikön kanssa.

Sateenvarjotoiminta ja pelaajaliikennesopimussiirrot

TarU Hockeyn pelaaja saa edustaa toista sateenvarjoseuran joukkuetta seuran luvalla. Ottelukohtaisista siirroista sopii aina seurojen valmennuksesta vastaavat henkilöt. Toisen sateenvarjoseuran pelaaja saa edustaa yhtä lailla TarU Hockeyn joukkuetta. Jokainen edustus pitää olla ennakkoon seurojen valmennusvastaavien tiedossa.

Joukkueiden talous

Joukkueen budjetti

Jokainen seuran joukkue tekee kullekin toimintavuodelle kuukausikohtaisen talousarvion. Jokaisen joukkueen on vuosittain suoriuduttava kaikista sitoumuksistaan. Joukkueen toimintavuoden menot voivat olla tuloja suuremmat vain, jos joukkueella on aikaisemmilta vuosilta säästöjä, jolla vaje voidaan kattaa. Joukkueen budjetit toimitetaan toiminnanjohtajalle ennen sarjakauden alkua. Joukkueen varojen käyttöä valvovat joukkueenjohtajat ja rahastonhoitajat. Kokonaisvastuu toiminnasta on kaikkien mukana olleiden pelaajien vanhemmilla (tai täysi-ikäisillä pelaajilla). Joukkueet tekevät kauden aikaista omaa budjettiseurantaa ja se on esitettävä toiminnanjohtajalle/jaostolle pyydettäessä.

Joukkueen pankkitilin käyttöoikeus

Joukkueen nimissä olevan seuran pankkitilin käyttöoikeus edellyttää tilille nimetyt käyttäjät. Vanhempainkokous valitsee pelaajien vanhemmista tilinkäyttöoikeuden saavat henkilöt. Yleensä näitä ovat rahastonhoitajat ja joukkueenjohtajat, joiden täytyy hoitaa joukkueen raha-asioita. Tilin käyttöoikeudet päätetään/tiedotetaan vanhemmille syksyn ensimmäisessä vanhempainillassa ja ote pöytäkirjasta toimitetaan toiminnanjohtajalle. Tilinkäyttöoikeushakemukseen liitetään riittävä määrä vanhempien allekirjoituksia. Toiminnanjohtaja toimittaa tilinoikeuslomakkeen pankkiin tilinkäyttöoikeuden saamiseksi.

Joukkueen rahat ja omaisuus

Kaikki joukkueen rahat ja omaisuus, jotka on maksettu tilille, kerätty tai hankittu eri menetelmillä, on seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Jokainen joukkue tekee oman kirjanpidon, joka liitetään seuran kirjanpitoon tilikauden lopussa.

Jaosto määrittää vuosittain pelaajakohtaisen kausimaksun, jolla turvataan joukkueiden ja seuran perustoiminnan puitteet.

Joukkuekohtaisen toimintavuoden maksun (kuukausimaksu) suuruuden päättää joukkueen vanhempainkokous. Tavoitteena on, että maksu on mahdollisimman pieni ja että mahdollisimman suuri osa joukkueen tarvitsemista rahoista kerätään talkoita tekemällä.

Pelaajan siirtyessä toiseen ikäluokkaan, toiseen seuraan tai lopettaessa, hänen keräämänsä varat joukkueen tilille ovat joukkueen omaisuutta, joka ei siirry pelaajan mukana. Poikkeuksena on ikäluokan joukkueen loppuminen, jolloin varat siirtyvät pelaajaluvun mukaan pelaajien uusiin joukkueisiin seuran sisällä.

Joukkueen jakautuminen ja loppuminen

Varat, jotka on maksettu joukkueen tilille, kerätty esim. talkoilla tai jollain muulla keinoilla hankittu, ovat seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Joukkue ei voi palauttaa yhdistyksen tileillä olevia varoja yksityishenkilöille. Lopettavan joukkueen rahavarat siirtyvät jaoston tilille, josta varat ohjataan seuran toimintaan. Lopettavan joukkueen irtaimisto siirtyy muiden joukkueiden käyttöön jaoston ohjauksella.

Varusteet

Varusteet, jotka on hankittu joukkueen yhteisillä varoilla, ovat joukkueen omaisuutta.

Seura ostaa/lainaa E1- ja nuorempien joukkueen maalivahdeille säärisuojat, housut, rintapanssarin, kaulasuojan, kilven ja räpylän. Maalivahdin lopettaessa tai siirryttyään toiseen seuraan varusteet palautetaan seuralle. Pelaaja on korvausvelvollinen tahallaan vahingoitetuista tai hävinneistä varusteista.

Joukkueen huoltaja pitää kirjaa varustekortista seuran antamien ohjeiden mukaan

Seura- ja joukkueet keskittää seura-asu hankintansa TarU Hockeyn osoittamaan yhteistyöyritykseen. Seura-asuksi lasketaan tuuli-, verryttely- ja toppapuvut.

Ongelmien ratkaiseminen

Mahdolliset erimielisyydet ja ongelmatilanteet ratkaistaan viime kädessä jaoston kokouksessa, joka on TarU Hockeyn ylin päättävin elin. Ongelmatilanteissa on esitettävä kirjallinen selvityspyyntö vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kirjallinen selvityspyyntö jätetään jaoston puheenjohtajalle tai toiminnanjohtajalle.

Tarvasjoen Urheilijat Ry

Y-tunnus: 0243142-9


Jäähalli 

Auranmaan tekojaarata Oy

Areenatie 30 

21450 Tarvasjoki