Joukkueenjohtajaopas

SEURAN TIEDOT

TarU Hockey on Tarvasjoen Urheilijoihin kuuluva jääkiekkojaosto. Jääkiekkojaosto on TarU Hockeyn päättävä elin, joka kokoontuu tarpeen mukaan: yleensä noin kahden kuukauden välein talvikauden aikana. Jääkiekkojaostoon kuuluu joukkueenjohtajat ja jääkiekkojaoston puheenjohtaja. Kutsusta kokouksiin osallistuu myös toiminnanjohtaja, valmennus- ja huoltovastaavat ja jääkiekkojaoston rahastonhoitaja. Jos joukkueenjohtaja ei pääse jaoston kokoukseen, joukkueesta on suositeltavaa olla kuitenkin joku joukkueen edustaja paikalla, koska jaostossa päätetään joukkueita sitovasti mm. jääajoista ja kausimaksuista.

Joukkueenjohtajien yhteystiedot löytyvät täältä https://www.taru.fi/jaakiekko/joukkueyhteydet


JOUKKUEEN TOIMINTA

Joukkueorganisaatio koostuu pelaajista, valmentajista, toimihenkilöistä ja vanhemmista. Vanhemmat valitsevat keskuudestaan joukkueen toimihenkilöt: joukkueenjohtajan, rahastonhoitajan, huoltajat, kahvio- ja bingovastaavan. Eri henkilöiden tehtävät voivat vaihdella joukkueittain.

JOUKKUEENJOHTAJA: Joukkueenjohtaja toimii yhdyssiteenä pelaajien, vanhempien ja valmentajan välillä sekä joukkueen ja seuran välillä. Joukkueenjohtaja huolehtii joukkueensa hallinnosta ja vastaa eri tapahtumien käytännön järjestelyistä (ja tarpeen mukaan delegoi tehtäviä eteenpäin). Joukkueenjohtaja osallistuu jaoston kokouksiin. Joukkueenjohtaja tiedottaa, varmistaa että pelaajien vakuutus ja lisenssit kunnossa, järjestää vanhempainpalaverit ja pitää ylipäätään huolen siitä, että joukkueen toiminta sujuu kaikkien toiminnassa mukana olevien kannalta sujuvasti sekä seuran ja jääkiekkoliiton sääntöjä noudattaen. Joukkueenjohtaja huolehtii että pelisääntö keskustelu käydään pelaajien sekä vanhempien kanssa sekä vastaa kunnioita peliä- ohjelman joukkuetta koskevista velvoitteista.

RAHASTONHOITAJA & JOUKKUEEN VARAT: Rahastonhoitaja huolehtii joukkueen rahaliikenteestä, kirjanpidosta sekä budjetoinnista yhdessä joukkueenjohtajan kanssa. Joukkueilla on joukkuekohtaiset tilit OP Vakka-Auranmaan Osuuspankissa. Tilillä olevat rahat ovat joukkueen käytössä ja tilit Tarvasjoen Urheilijoiden omistamia. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että joukkueen toiminnan päättyessä, tilillä mahdollisesti olevat varat siirtyvät seuran yhteiseen käyttöön tai jaetaan muihin joukkueisiin siirtyvien pelaajien määrän mukaan. (Siten varoja ei esim. jaeta toiminnassa mukana olevien kesken, joka on kiellettyä yhdistyslain mukaan). Samoin jos pelaaja vaihtaa seuraa, hän ei saa keräämiään varoja mukaansa. Joukkueen tilin käyttöoikeus on joukkueenjohtajalla, joukkueen rahastonhoitajalla, jaoston rahastonhoitajalla, jaoston toiminnanjohtajalla, jaoston puheenjohtajalla ja seuran puheenjohtajalla. Lisää aiheesta rahastonhoitajan oppaassa sekä TarU Hockeyn talousohjeessa

Joukkueet maksavat jääkiekkojaostolle kausimaksua ja maksun suuruuden ja maksuaikataulun päättää jääkiekkojaosto vuosittain. Kausimaksuun sisältyy mm. toiminnanjohtajan palkkaus, valmentajien kulukorvaukset, sarjapelien tuomarit, hankittavat tarvikkeet ym. seuran juoksevat menot.

HUOLTAJAT: Huoltajat ovat joukkueen arjessa mukana. Tehtäviin sisältyy huolehtia luistinten teroituksesta, varusteiden asianmukaisuudesta, joukkueen ensiapusalkun sisällöstä, ovat pelaajien apuna tarvittaessa ja huolehtivat harjoitus- sekä pelitapahtumien onnistumisesta huollon osalta. Lisää aiheesta huoltajaopas.

VALMENTAJA: TarU Hockey valitsee joukkueille valmentajat valmennusvastaavan johdolla. Jaosto voi maksaa valmentajille kulukorvauksia valmennusvastaavan jääkiekkojaostossa hyväksytyn talouusarvioehdotuksen mukaisesti. Lisää aiheesta valmentajaopas.

KAHVIOVASTAAVA: Kahviovastaava organisoi joukkueensa kahviovuorot. Hän listaa vanhempien toivomat vuorot ja tekee vuorolistan, joka viedään kahvioon viimeistään joukkueen hoitamalla viikolla. Lisää aiheessa kahviovastaavanopas

VANHEMMAT: Vanhemmat ovat pelaajien, valmentajien ja joukkueen toimihenkilöiden positiivisena tukena. Joukkueenjohtajan on kuitenkin hyvä varautua henkisesti myös siihen mahdollisuuteen, että aina kaikki asiat eivät suju positiivisessa hengessä ja ristiriitojakin voi syntyä erilaisista syistä. Joukkueenjohtajalta vaaditaan myös ongelmanratkaisu- ja sovittelutaitoa. Tarvittaessa erimielisyyksien selvittämiseen voidaan pyytää seuran toimihenkilöiden apua ja viime kädessä jääkiekkojaoston päätöstä. Vanhemmat valitsevat keskuudestaan joukkueenjohtajan, päättävät joukkueen kauden talousarvion sekä hyväksyvät maksusuunnitelman.

Vanhempainilta esimerkki

Joukkueenjohtajan tehtävänä on järjestää vanhempainiltoja 3-5 kauden aikana. Ensimmäinen vanhempainilta pidetään elokuun lopulla, jolloin kauden aikaiset pakolliset kuluerät on selvillä ja asioista voidaan keskenään sopia. Talouden lisäksi joukkueenjohtaja johtaa myös vanhempien joukkuetta ja on tärkeää luoda hyvää yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä.

 • Seuran esittely (Arvot, missio, jäävuorot, varainhankinta, jäähalli, kotisivut, some...)
 • Joukkueen (ja tarvittaessa myös seuran toiminhenkilöiden esitely) ja mistä löytyy yhteystiedot
 • Tiedotuskanavista sopiminen ja tiedottaminen. Tiedotusvastuut. (Sähköposti?, whattsapp?, some, pelaajien ja toimihenkilöiden ryhmät..). Kriisitiedotus.
 • Vastuuvalmentajan puheenvuoro (Tarpeellinen jokaisessa vanhempainillassa). Vastuuvalmentaja raportoi harjoittelusta, toiminnasta, pelitapahtumista, joukkueen kuulumisista, pelaajien kuulemisesta, kehittymisen seuraamisesta jne.
 • Toimihenkilöiden tehtävien esittely ja toimihenkilöiden valinta. Kauden aikana toimihenkilöiden terveiset. Mahdollinen kouluttautuminen tehtäviin.
 • Vanhempien pelisääntökeskustelu (Kauden aikana voidaan palata pelisääntöjen toteutumiseen jokaisessa vanhempainillassa sekä tarvittaessa)
 • Budjetin laadinta tai talouden läpi käynti (Tarpeellinen jokaisessa vanhempainillassa). Laskutusohjeet ja maksuaikataulu. Tilinkäyttöoikeudet. Varainhankinta. Seuran- ja joukkueiden talkoot/vastuut (Bingo, kahvio, kausijulkaisu).
 • Toimitsijaryhmistä sopiminen/tiedottaminen. Mahdollinen kouluttautuminen (esim. Titu-koulutus)
 • Kasvatukselliset asiat (lepo, ravinto, päihteettömyys, henkinen hyvinvointi, riittävä liikunta) --> vanhempien vastuu/rooli lasten urheilussa.
 • Ajankohtaiset asiat
 • Vanhempien palautteet ja vanhempien kautta tuodut lasten palautteet
 • Sovittujen asioiden kertaus ja toimenpiteet
 • Seuraavan vanhempainillan ajankohta

Tiedottaminen ja viestintä

Joukkueenjohtaja vastaa joukkueensa tiedottamisesta. Tiedotusvälineenä voi käyttää jopox-toiminnanohjausjärjestelmän sähköpostia tai tiedottamiseen voi luoda whattsapp-ryhmiä. Tiedottamisesta sovitaan yhteisesti vanhempien ja pelaajien kanssa. Hyvän viestinnän tulee olla vastavuoroista. Suositeltavaa on, että ongelmatilanteissa keskustelu käydään kasvokkain ja vain asianomaisten kanssa joukkueenjohtajan, valmennusvastaavan tai toiminnanjohtajan välityksellä. Keskusteluissa muistetaan luottamuksellisuus. Tarvittaessa tehdyistä päätöksistä ja toimenpiteistä tehdään muistio.

Kriisiviestinnästä vastaa toiminnanjohtaja tai jääkiekkojaoston puheenjohtaja. Median, asian ulkopuolisten ja viraonomaisten yhteydenotot ohjataan ensisijaisesti edellä olevien henkilöiden hoidettavaksi.

Joukkueen budjetti ja maksut

Joukkueenjohtaja laatii joukkueelle budjetin ja osallistujien maksuohjeet. Budjetti hyväksytään kauden alussa kokoonkutsutussa vanhempainillassa. Osallistumalla toimintaan harrastaja sitoutuu maksuihin ja ensisijainen vastuu on osallistujilla. Mikäli laadittuun budjettiin tulee oleellisia muutoksia, niin muutoksista sovitaan aina yhteisesti. Maksamaton maksu on mahdollista toimittaa jaoston toimesta perintätoimistoon kahden muistuskerran jälkeen. Maksuaikataulumuutokset sovitaan aina etupainoitteisesti joukkueenjohtajan tai rahastonhoitajan kanssa. Kaikki kauden maksut tulee olla maksettuna 30.4 mennessä, jotta ehtivät seuran tilinpäätökseen. Lisätietoa talousohjeesssa

Joukkueenjohtaja tiedottaa yhteistyössä jaoston kanssa haettavista tukivaihtoehdoista harrastusmaksuihin. Mikäli huoltajalla ilmenee maksuvaikeuksia, niin joukkueenjohtaja keskustelee perheen kanssa ennakoivasti tukimahdollisuuksista.

Pelipassit- ja vakuutukset

Jääkiekkojaosto ostaa toimihenkilöille toimihenkilöpelipassin. Ilman toimihenkilöpelipassia ei saa toimia liiton alaisissa sarjapeleissä. Toimihenkilöpelipassi ostetaan myös joukkueenjohtajalle, jolla on oikeus allekirjoittaa ottelupöytäkirja.

Pelaajan vanhemmat ostavat pelaajalle pelipassin sekä vakuutuksen. Huoltajan vastuulla on varmistaa, että vakuutus kattaa lisenssialaisen sarjatoiminnan. Huoltaja myös vastaa, että lapsella on riittävä vakuutus osallistua seuran järjestämään harjoitus- sekä leiritoimintaan.

Lisätietoa http://www.finhockey.fi/pelaajalle/pelipassit

Seurasiirrot

Eri seurojen valmennusvastaavat sopivat keskenään pelaajien siirtymisestä seurasta toiseen. TarU Hockeyhin siirtyvä pelaaja ottaa ensin yhteyttä omaan lähtöseuraan, josta kysyy siirtoa TarU Hockeyhin. Pelaajan hoidettua velvoitteet lähtöseuraan lähtöseura tekee siirron palvelusivustolla, josta TarU Hockey ottaa pelaajan vastaan. Siirtohetkellä muodostunut siirtomaksu maksetaan joukkueen tililtä ja joukkueella on oikeus laskuttaa siirto pelaajalta.

TarU Hockeysta lähtevä pelaaja pyytää siirtoa toiminnanjohtajalta ja käy keskustelun siirron syistä. Keskustelun jälkeen TarU Hockey ottaa yhteyttä seuraan, johon pelaaja haluaa siirtyä. Turun alueen jääkiekkoseurat ovat yleisesti sopineet, että pelaajat eivät siirry ilman painavaa perustetta seurasta toiseen. Jääkiekkoliiton ns. vapaa siirtymisen aika on 1.5-31.7 ja tämän aikaikkunan jälkeen siirto on mahdollista vain seurojen yhteisellä suostumisella siirtoon.

Lisätietoa http://www.finhockey.fi/seuralle/seurasi...

Henkilörekisteri

Joukkue ja seura pitää henkilörekisteriä vain jopox-toiminnanohjausjärjestelmässä. Henkilötietoihin on oikeus vain toimintaan osallistuvilla välttämättömillä henkilöillä. Mahdolliset perheen taloudellista tilannetta tai muut arkaluontoiset tiedot ovat ehdottoman luottamuksellista.

Jääajat

TarU Hockey harjoittelee Auraanmaan tekojaarata Oy:n jäähallissa (ATP-Areena). Jäähallintärkein liiketaloudellinen tavoite on tuottaa TarU Hockeylla mahdollisimman edullista jääaikaa hyvissä olosuhteissa. Jääkiekkojaosto vahvistaa toiminnanjohtajan/valmennusvastaavan esityksestä joukkueiden jääajat. Joukkueella on oikeus myydä tai vaihtaa käyttämättä jäänyt jäävuoro. Toiminnanjohtaja varaa automaattisesti jääajan sarjapelejä varten. Harjoituspeleihin sekä turnauksiin jääajat varataan toiminnanjohtajalta sekä erikseen ilmoitettuina ajankohtina (esim. joulutauko suoraan halliyhtiöstä)

Tuomarit

Tarvasjoella käytetään ensisijaisesti Turun jääkiekkotuomareiden (Tuje) tuomareita. Tujen tuomareita tarvitaan pitkän kentän peleissä, ei leijonaliigassa. Leijonaliigassa tuomareina voi toimia mm. luistelutaitoiset ja jääkiekkosäännöt tuntevat vanhemmat.

Toiminnanjohtaja laittaa sarjapelien ajankohdat liiton sivuille, samalla tuomaritilaus menee automaattisesti Tujeen. Seura maksaa sarjapelien tuomarimaksut ja harjoituspelien sekä turnausten tuomarit laskutetaan myöhemmin joukkueelta.

Harjoituspeleihin ja turnauksiin joukkueen eli jojon on tilattava tuomarit itse hyvissä ajoin Tujen nettisivujen kautta, osoitteesta www.tuje.fi . Alle 7 vrk tehdyt varaukset on tehtävä puhelimitse suoraan Tujen toimistoon. Turnauksiin on tilattava tuomarit vähintään 14 vrk ennen turnausta sähköpostin kautta, mukaan on liitettävä turnauslupa, otteluohjelma ja turnaussäännöt. Tuje laskuttaa seuraa ja rahastonhoitaja tekee harjoituspelien tuomareista laskun joukkueille.

Lisätietoa http://www.tuje.fi/

Pelit

Kotipelit: Seura järjestää jääajan ja tuomarit sarjapeleihin, mutta harjoituspeleihin nämä täytyy varata itse.Varmista aina viimeistään edellisenä päivänä, että tuomarit ovat tulossa. Järjestä peleihin toimitsijoita: yleensä kirjuri, kellonkäyttäjä, kuuluttaja ja jäähyaition hoitajat. Toimitsijoiden määrä (koulutustaso) riippuvat ikäluokasta ja sarjatasosta. Vanhemmista kannattaa muodostaa toimitsijaryhmiä, jotka huolehtivat vuorollaan toimitsijatehtävistä. Yleensä vuosittain kauden alussa liitto järjestää toimitsijakoulutusta, myös seura tarpeen mukaan. On myös kohteliasta ottaa yhteyttä vierasjoukkueeseen esim. edellisellä viikolla. Ota yhteyttä varsinkin, jos peliaikaa on muutettu alkuperäisestä ajankohdasta. F-ikäryhmät voivat kysyä pelaajalistoja etukäteen, jolloin pöytäkirjan voisi esitäyttää ennakkoon sekä sopia muistakin käytännön asioista; esim. pelipaidan väristä.

Sähköistä tilastointi-ja tulospalvelua (TiTu) käytetään U11-junioreista vanhempiin. Liiton sivuilta löydät tarkemmat ohjeet TiTu:sta http://www.finhockey.fi/tulospalvelu/tulospalvelun_ohjeet/

Ennen kauden ensimmäistä peliä, jojon on luotava joukkueen kokoonpano palvelusivustolla http://www.finhockey.fi/palvelut/palvelusivusto/. Jokaisella joukkueella on omat tunnukset palvelusivustolle. Joukkueenjohtaja tekee ottelukokoonpanonsa järjestelmään, sekä toimittaa allekirjoitetun järjestelmästä tulostetun kokoonpanopohjan ottelun kirjurille tarkastettavaksi. Ottelukokoonpanon voi syöttää järjestelmään pelipäivänä. Kirjurille toimitettavaan pelaajaluetteloon voi merkitä vain pelaajia ja toimihenkilöitä, joilla on voimassa oleva pelipassi kuluvalle kaudelle. Pelin jälkeen tuomari ja kirjuri allekirjoittavat pöytäkirjan sähköisesti.

U10- & U9 juniorit käyttävät paperista pöytäkirjaa. Pöytäkirjapohjan saa tulostettua liiton sivultahttp://www.finhockey.fi/palvelut/_materiaalisalkku/. Joukkueenjohtaja allekirjoittaa pöytäkirja ennen peliä sen jälkeen, kun pelaajat on merkitty pöytäkirjaan. Pelin jälkeen pöytäkirjasta otetaan kaksi kopiota; vierasjoukkueelle ja itselle.

Vieraspelit: Joukkueenjohtajan rooli on vieraspeleissä melko pieni. U10- ja U9-junioreilla ottelupöytäkirja pitää allekirjoittaa. U11- ja vanhemmilla junioreilla päivän pelikokoonpano pitää tehdä palvelusivustolla. Jos pelimatka tehdään bussilla, -matkajärjestelyt täytyy hoitaa; bussi tilata, aikataulu sopia ja tiedottaa, mahdolliset eväät järjestää jne. Jos lähdette ulkomaille pelaamaan tai pelaatte kansainvälisen pelin, tarvitsette luvan jääkiekkoliitolta.

Turnausjärjestän opas

Joukkueelle saattaa tulla mieleen järjestää turnaus. Hyvin järjestetty turnaus onkin varsin mukava tulonlähde ja mieleenpainuva tapahtuma pelaajille sekä vanhemmille. Järjestelyjä kannattaa delegoida eri henkilöille, koska koko turnauksen järjestämisessä on yhdelle ihmiselle kova homma.

 1. Varaa jäähallilta jääaika hyvissä ajoin.
 2. Suunnittele turnaussäännöt: mm. peliaika, miten järjestys ratkeaa ym. poikkeukset Suomen jääkiekkoliiton säännöistä.
 3. Päätä turnaukselle osallistumismaksu.
 4. Täytä turnauslupa-lomake ja lähetä se toiminnanjohtajalle liittoon toimitettavaksi. Jos turnaukseen tulee ulkomaalaisia joukkueita, tarvitsee turnaus erityisen kv-luvan tätä varten.
 5. Tilaa erotuomarit. Kun turnausohjelma on selvillä, toimita myös se erotuomarikerholle.
 6. Varaa esim. Tarvashovin keittiö ja ruokasali turnausruokailua varten.
 7. Lähetä kutsuja eri joukkueiden yhteyshenkilöille suoraan heidän sähköpostiin. Yhteystietoja löytyy esim. jääkiekkoliiton tulospalvelusivuilta.
 8. Suunnittele turnausohjelma. Varaa aikaa jäänajoa ja joukkueiden ruokailua varten. Lähetä ohjelma erotuomarikerholle.
 9. Suunnittele turnausruokailu ja määrää sille järkevä hinta/ruokailija ellei ruokailu sisälly turnauksen hintaan.
 10. Tilaa mitalit, pokaalit, kunniakirjat jne.
 11. Arpajaiset tuottavat hyvin; kehota vanhempia hommaamaan arpajaispalkintoja. Ns. pienarpajaiset (yhden päivän aikana myydyt arvat arvotaan saman päivän aikana samassa tilaisuudessa eikä arpojen yhteenlaskettu määrä ole yli 2000,-) eivät tarvitse arpajaislupaa.
 12. Suunnittele tarvittavan henkilökunnan määrä. Tee listaa turnaustehtävistä ja tekijöistä. Henkilöitä tarvitaan ainakin turnaustoimistoon, pelien toimitsijatehtäviin, arvanmyyntiin, makkaranmyyntiin, ruokailun järjestämiseen, ensiapuun.
 13. Suunnittele halutessasi turnauslehtinen. Jos on mahdollista myydä lehtiseen mainoksia, sekin saattaa tuottaa hyvin. Tee halutessasi oma turnaussivu joukkueen sivustolle
 14. Suunnittele tulospalvelu.
 15. Turnauspäivänä jaa joukkueille kopit ja järjestä arvan- ja makkaranmyynti- pisteet sekä halli muutenkin niin, että turnaus voi alkaa.
 16. Turnauksen jälkeen hallin siivous kuuluu järjestävälle joukkueelle.
 17. Hauskaa turnauspäivää! Illalla on melko väsynyt olo.


Kahvio- ja bingotoiminta

Kahvio: Jokainen joukkue hoitaa vuorollaan viikon kerrallaan jäähallin kahviota jääkiekkokauden ajan. Joukkue valitsee keskuudestaan kahviovastaavan. Jaosto valitsee seuran kahviovastaavan, joka opastaa uuden joukkueen kahviovastaavan tehtäviensä tasalle. Kahviossa on kerrallaan töissä yksi henkilö ja isoissa yleisötilaisuuksissa kaksi. Kahvio on auki viikonloppuisin pelien aikana (avataan 1 h ennen pelin alkua) sekä tapahtuminen aikana myös arkisin. Joukkueella on 3-5 vuoroviikkoa kauden aikana. Kahvion toimista on erilliset ohjeet kahviossa, lisäksi kahviovastaava saa omat ohjeet toiminnastaan. Joukkue saa hoitamastaan viikosta korvauksen, jonka jääkiekkojaosto päättää. Lisätieoa kahviovastaavanopas

Bingo: Tarvasjoen Urheilijat järjestää torstaisin bingon Tarvashovissa. Jokainen joukkue osallistuu bingon järjestämiseen vuorollaan yhdessä TarU:n muiden jaostojen kanssa läpi vuoden. Bingoryhmät toimivat 6 viikon jaksoissa, joista 4 viikkoa tekevät jääkiekkojaosto, yhden jalkapallo ja yhden viikon yleisurheilu- ja hiihtojaostot yhdessä. Bingo alkaa klo 18:30 mutta bingoryhmä saapuu paikalle 17:30 ja pääsee pois n. klo 21:30. Bingossa pitää olla 2-3 henkilöä yhteensä salissa ja keittiössä. Joukkue saa Tarvasjoen Urheilijoiden maksamana korvauksen hoidestusta vuorosta. Lisätietoa bingovastaavanopas

Varusteet, seuran logo ym.

Varusteet: Pääsääntöisesti joukkueiden ostamat varusteet ovat seuran omaisuutta. Joukkueet kirjaa kaikki joukkueella olevat varusteet ja toimittaa listan toiminnanjohtajalle. Kaikki seuran maalivahdinvarusteet palautetaan keväällä päävarastoon käyttökuntoisina. U12 ja nuoremmille juniorijoukkueiden maalivahdeille seura ostaa varusteet. U13 ja vanhempien joukkueiden maalivahtien osalta varustehnakintoja hyvitetään kausimaksussa.

TarU Hockeyn logo on jaoston omaisuutta, eikä sitä saa käyttää eikä muuttaa ilman jaoston lupaa.

Sopimukset: Jääkiekkojaoston joukkueet ja ryhmät ovat velvoitettuja noudattamaan jaoston tekemiä sopimuksia. Joukkueet ovat oikeutettuja sovittuihin ostohyvityksiin ja etuihin.

Kotisivut & Facebook. Jokaisella on joukkueella on omat kotisivut ja päivitysoikeudet. Tämän lisäksi TarU Hockeyn facebook tilillä on jokaisella joukkueella oma vastuuhenkilö joka tuottaa sisältöä sivustolle oman joukkueen toiminnasta. Joukkueella saa olla omia sosiaalisen median sivustoja. TarU hockey jääkiekkojaostolla on oikeus puuttua sisällön tuottamiseen tai käyttäytymiseen kaikessa mediassa. Toimintaa valvoo toiminnanjohtaja.

Antidoping
Tutustu Suekin sivuihin (Suomen eettisen urheilun keskuksen) sivuihin (www.suek.fi) ja lue pikaopas. Joukkueenjohtaja yhteistyössä joukkueen huoltajien kanssa vastaa joukkueen antidopigtyöstä ja vastaa ettei mm. joukkueen huoltolaukussa oli kiellettyjä lääkkeitä. Joukkueenjohtaja osaa neuvoa vanhempia tarvittaessa antidoping asioihin liittyvissä kysymyksissä.

Suek pikaopas.pdf

Muita tärkeitä internet sivuja:

 • www.finhockey.fi & leijonat.fi sivustoa kannattaa selata säännöllisesti. Erityisesti länsirannikon alueen tiedotteet ovat tärkeitä. Osoitteesta löytyy myös tulospalvelu, kilpailusäännöt, sarjaohjelmat, yhteystietoja, turnauspörssi ym.
 • www.tuje.fi on erotuomarikerhon kotisivu. Sivuilta löytyy ohjeet tuomareiden tilaamista varten, tuomarimääräykset ja tuomareiden yhteystiedot

Tarvasjoen Urheilijat Ry

Y-tunnus: 0243142-9


Jäähalli 

Auranmaan tekojaarata Oy

Areenatie 30 

21450 Tarvasjoki