Huoltajaopas - Tervetuloa huoltajaksi!

HUOLTAJAN TEHTÄVÄT

Joukkueen huoltajat muodostavat yhdessä muiden toimihenkilöiden (valmentajat/ohjaajat ja joukkueenjohtajat) kanssa joukkueen johtoryhmän ja ovat seuran edustajia joukkueissa. He vastaavat joukkueen toiminnan toteutumisesta tehtyjen ja hyväksyttyjen toiminta- ja taloussuunnitelmien puitteissa. Joukkueen toimihenkilöt ovat velvollisia noudattamaan kaikessa toiminnassaan lakeja ja asetuksia, sekä SJL:n ja seuran sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä. Toimihenkilöt ovat velvollisia osallistumaan seuran osoittamiin tilaisuuksiin (mm. koulutustilaisuudet)

Joukkueen toimihenkilöt valitaan kaudeksi kerrallaan.

1. KAUDEN ALKAESSA

 • Pelaajien varusteiden tarkastus ja informointi vanhemmille puutteista
 • Joukkueen lista seuran varusteista ja toimitus toiminnanjohtajalle (erityisesti mv-varusteet)
 • Seuran varustesääntöjen ym. selvitys pelaajille/vanhemmille
 • Ensiapulaukun täydennys ja ylläpito

2. TOIMINTA HARJOITUKSISSA JA OTTELUISSA

Valmistelut

 • Saavu paikalle kokoontumisaikana
 • Avaa varustekopin ovi
 • Luistimien teroitus (teroituskoneen puhdistus)
 • Tarkista pelaajien tarpeet ja valmentajan toivomukset harjoitukseen/peliin liittyen
 • Valmista juomat ja jääpussit
 • Kotiottelussa: hoida kiekot toimitsijoille
 • Siirrä tarvitsemasi varusteet ja välineet vaihtoaitioon

Harjoituksen/ottelun aikana

 • Hoida pelaajien ja valmentajien tarpeet (juotavat, vammat, varusteiden huolto, harjoituksen apuvälineet, maalit jne.)
 • Valvo, että laidan ylimenneet kiekot noudetaan

Harjoituksen/ottelun jälkeen

 • Vaihtoaition tarkistus ja varusteiden siirto
 • Pelaajien tarpeista huolehtiminen (juomahuolto)
 • Juoma-astioiden erityishygienia - pesu
 • Varusteiden huolto, siirto varustekoppiin. Valvo varusteiden oikeanlaista säilyttämistä varustekopissa
 • Valvo, että suihkussa käynti sujuu moitteettomasti (yleinen hygienia ja kiusaaminen)
 • Valvo, että varusteet tulevat kunnolla kuivumaan ja pesua tarvitsevat varusteet viedään kotiin
 • Tarkista lopuksi pukukoppi (pelaajat jättäneet siistiin kuntoon)
 • Lukitse varustekoppi

Valmistautuminen matkaotteluun

 • Varaa mukaan kiekkoja, erkkaa, juomaa ja joukkueen juomapullot
 • Huoltaja- ja ensiapulaukun täydennys
 • Varapaitoja (joku aina unohtaa). Selvitä kummalla paitavärillä pelissä pelataan.
 • Luistimien teroitus peliä edeltävässsä harjoituksessa tai selvitä voiko teroituskoneen ottaa mukaan.
 • Turnausmatkoille hyvä ottaa mukaan narukerä ja jokin puhalluslaite asujen kuivaamista varten (levitys pukukoppiin)
 • Vastaa auton pakkaaminen oikeassa järjestyksessä

Kauden päättyessä

 • Anna ohjeet varusteiden huollosta ja pesusta
 • Kaikkien seuran/joukkueen varusteiden kerääminen (pelipaidat, harjoituspaidat, mv-varusteet, housut jne.) puhtaina. Anna ohjeet irrotettavien mainosten suhteen.
 • Huolehdi tai ohjeista mahdolliset korjaukset
 • Juoma-astioiden erityishygienia - pesu
 • Joukkueen kopin inventaario ja siivous
 • Seuran varustekortin huolellinen täyttö

Yleistä

 • Vastaa varusteista, niiden kierrätyksestä, jaosta ja kunnossapidosta, sekä pitää varustekirjanpitoa
 • Huolehdi joukkueen ensiaputarvikkeista ja saatavilla olosta, sekä ensiavusta otteluissa ja harjoituksissa
 • Suorita EA-koulutus ja päivitä omaa osaamista jääkiekkovammojen hoidon ja ennaltaehkäisyn näkökulmasta
 • Varusvarastolla asiointi
 • Huolehdi, että yhteiset mainokset (mm. kypärätarrat) ovat asianmukaisesti paikoillaan läpi kauden
 • Teroituskoneiden käytön valvonta
 • Valvo mahdollisuuksien mukaan myös pelaajien henkilökohtaisten varusteiden kuntoa ja sopivuutta
 • Pelipaita on pelaajan juhla-asu, sitä ei saa missään tapauksessa käyttää harjoituksissa harjoituspaitana (ei edes käännettynä!)
 • Joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä muun johtoryhmän kanssa
 • Osallistumisvelvollisuus huoltajille tarkoitettuihin tilaisuuksiin
 • Läsnäolovelvollisuus

varusteopas.pdf

Antidoping
Tutustu Suekin sivuihin (Suomen eettisen urheilun keskuksen) sivuihin (www.suek.fi) ja lue pikaopas. Huoltajat yhteistyössä joukkueenjohtajan kanssa vastaa joukkueen antidopigtyöstä ja vastaa ettei mm. joukkueen huoltolaukussa oli kiellettyjä lääkkeitä. Joukkueenjohtaja/huolto osaa neuvoa vanhempia tarvittaessa antidoping asioihin liittyvissä kysymyksissä.

Suek pikaopas.pdf

Tarvasjoen Urheilijat Ry

Y-tunnus: 0243142-9


Jäähalli 

Auranmaan tekojaarata Oy

Areenatie 30 

21450 Tarvasjoki